Twórcy

Węgorzyno
Rys Historyczny

Mieczysław Kufel

Malarstwo

Marcin Wolski
Edward Słoński

Poezja

Tomasz Chmiel