Galeria Węgorzyno

Ginawa

Ginawa - miejscowość usytuowana na malowniczych pagórkach w sąsiedztwie jezior i lasów, przy drodze krajowej Nr 20, pomiędzy Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. We wsi znajduje się zabytkowy kościół z 1782 roku pw. św. Anny (wpisany do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w dniu 12.09.1958 roku pod numerem: 336), zbudowany metodą ryglową czyli tzw. pruskim murem. Do kościoła przylega drewniana dzwonnica, prawdopodobnie dobudowana nieco później. W 2009 roku zakończyły się prace konserwatorsko-remontowe. Przy kościele znajdował się cmentarz. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilka żeliwnych krzyży nagrobkowych.


Ginawa